Chào mừng quý vị đến với website của Lê Thanh Hiền

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Sáng kiến kinh nghiệm Sử dụng PowerPoint và một số phần mềm hỗ trợ thiết kế bài giảng điện tử

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Thanh Hiền (trang riêng)
Ngày gửi: 21h:38' 20-03-2016
Dung lượng: 2.5 MB
Số lượt tải: 1041
Số lượt thích: 0 người
MỤC LỤC

I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI:
Sự phát triển của xã hội được thể hiện ở tất cả các lĩnh vực trong cuộc sống. Bên cạnh đó việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động giảng dạy trong nhà trường nói chung đang được sự quan tâm đăc biệt của ngành giáo dục. Thực tế đó đòi hỏi cần phải nhanh chóng nâng cao chất lượng giảng dạy bằng cách phát huy những ưu thế của lĩnh vực CNTT-TT (Công nghệ Thông tin Truyền thông), phải biết vận dụng nó, biến nó thành công cụ hiệu quả phục vụ cho sự nghiệp giáo dục. Ứng dụng CNTT (Công nghệ Thông tin) vào giảng dạy những năm gần đây đã chứng minh, công nghệ tin học đem lại hiệu quả rất lớn trong quá trình dạy học, làm thay đổi theo hướng tích cực phương pháp dạy học. CNTT là phương tiện để tiến tới “xã hội học tập”. Mặt khác, giáo dục và đào tạo đóng vai trò quan trọng thúc đẩy sự phát triển của CNTT thông qua việc cung cấp nguồn nhân lực cho CNTT.
- Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng yêu cầu “Quán triệt văn bản quy phạm pháp luật về CNTT” theo hướng dẫn Số: 6072 /BGDĐT-CNTT - Về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2013 - 2014 như là quán triệt tinh thần công tác ứng dụng CNTT và đào tạo nguồn nhân lực CNTT là công tác thường xuyên và lâu dài của ngành giáo dục, tiếp tục phát huy các kết quả đạt được trong các năm qua.
- Ứng dụng CNTT trong đổi mới phương pháp dạy và học “Đẩy mạnh việc ứng dụng CNTT trong trường phổ vào từng môn học thay vì học trong môn tin học. Giáo viên các bộ môn chủ động tự soạn và tự chọn tài liệu và phần mềm (mã nguồn mở) để giảng dạy ứng dụng CNTT” thông nhằm đổi mới phương pháp dạy và học theo hướng giáo viên tự tích hợp CNTT (Theo Quyết định số 698/QĐ-TTg ngày 01/6/2009 của Thủ tướng Chính phủ).
- Hướng dẫn Số: 13 /HD- SGDĐT An Giang, ngày 30 tháng 07 năm 2013 – Thực hiện nhiệm vụ năm học 2013 – 2014, đẩy mạnh ứng dụng CNTT phục vụ công tác quản lý, dạy và học.
- Hướng dẫn Số: 537 /HD- PGDĐT Châu Phú, ngày 22 tháng 08 năm 2013 – Thực hiện nhiệm vụ năm học 2013 – 2014, cấp THCS. Thực hiện theo kế hoạch dạy học năm học 2013 – 2014 dạy Tin học và tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và dạy học:
+ Sử dụng phần mềm ứng dụng để giảng dạy trên lớp, soạn giáo án;
+ Sử dụng hợp lý CNTT trong các bài giảng; khai thác tối đa các thiết bị dạy học, phương tiện nghe nhìn, phòng học bộ môn; chú trọng thực hành, thí nghiệm; bảo đảm cân đối giữa việc truyền thụ tri thức và rèn kỹ năng cho học sinh theo chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình GDPT; chú trọng liên hệ thực tế trong giảng dạy phù hợp với nội dung từng bài học.
- Hướng dẫn Số: 576 /PGDĐT - TVTB Châu Phú, ngày 03 tháng 09 năm 2013 - Thực hiện nhiệm vụ Thư viện, Thiết bị, Công nghệ thông tin Năm học 2013-2014. Tăng cường phát triển ứng dụng CNTT phục vụ công tác quản lý và giảng dạy.
Trên tinh thần đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai chương trình công nghệ giáo dục và e-Learning. Chỉ đạo ứng dụng CNTT trong học tập và giảng dạy theo hướng người học có thể học qua nhiều nguồn học liệu; hướng dẫn cho người học biết tự khai thác và ứng dụng CNTT vào quá trình học tập của bản thân, thay vì chỉ tập trung vào việc chỉ đạo giáo viên ứng dụng CNTT trong giảng dạy, trong tiết giảng; Phổ biến cách sử dụng các phần mềm soạn bài giảng e-Learning như Adobe Pressenter, iSpring tới mọi giáo viên; Như các hoạt động về ứng dụng CNTT trong dạy và học gồm:
+ Soạn giáo án, bài trình chiếu và bài giảng điện tử;
+ Tích cực áp dụng các phần mềm hỗ trợ dạy học và thí nghiệm ảo.
Với mong muốn chia sẻ những kinh nghiệm nhỏ trong quá trình giảng dạy với những đồng nghiệp của mình, nhất là những đồng chí chưa có điều kiện thiết kế và sử dụng bài giảng điện tử. Vì vậy tôi quyết định chọn đề tài: “Sử dụng PowerPoint và một số phần mềm hỗ trợ thiết kế bài giảng điện tử”.
II. MỤC ĐÍCH CỦA SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM:
Trong năm học 2013 – 2014 này tôi đã sử dụng phần mềm PowerPoint cùng một số phần mềm hổ trợ để thiết kế giáo án điện tử và đã đạt được kết quả nhất định. Microsoft PowerPoint là một phần mềm trình diễn giúp cho các giáo viên có thể tự xây dựng được các giáo án điện tử theo ý tưởng của mình
 
Gửi ý kiến